Насловна страна

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЧЛАНАРИНЕ ЗА СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТЕ ИНСТРУКТОРЕ

Ивршни одбор СОС ФСГНС на 20. седници, одржаној 30.01.2018.године, донео је одлуку о висини чланарине за 2018. годину за судије и делегате инструкторе. Уплата чланарине за судије и делегате инструкторе врши се на жиро рачун ФСГНС БАНКА ИНТЕСА бр. 160 – 925321 - 59. Рок уплате чланарине је најкасније до 15.априла 2018.године. Све потребне информације можете добити од секретара КУС-а СОС ФСГНС Кесић Војислава,моб.телефон 064/644-6838.

Незванични резултати

Локација

Претрага

Линкови

Донатори